birebir pazarlama Kategorisi

Müşteri İlişkileri Yönetimini (CRM:Customer Relationship Management) müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılması olarak tanımlayabiliriz. Bu eskiden de yapılan bir şeydi. Ama artık bilgiye ulaşmak teknoloji vasıtasıyla çok daha...
Çapraz Satış(Cross Selling): Birbirleriyle ilişkilli ürün ya da hizmetlerin müşteriye satılması. Müşteri Farklılaştırılması (Customer Differentiation): Birebir müşteri startejilerinin uygulanabilmesi için her müşterinin hem davranış biçimi,hem de finansal anlamda firma açısından farklı görülmesi ve uygun aksiyonun alınması. Müşteri Bağlılığı (Customer...
Birebir Pazarlama Yardımıyla Satış Fırsatlarını Nasıl Değerlendiririz? Dört tür satış fırsatı var. Birebir pazarlamada bunları pazarlama stratejileri olarak tanımlıyoruz: Birincisi müşterilerimizi kaybetmemek yani sadakat yaratmak, ikincisi müşterilerimize farklı mallar da satmak yani çapraz satış, üçüncüsü bizi terk etmiş müşterileri...
Birebir pazarlama stratejisinin 4 ana öğesi vardır. Bunları, tanımlama, farklılaştırma, etkileşme, kişiselleştirme şeklinde isimlendirebiliriz. Tanımlama Farklı müşterilere farklı muamele yapabilmek için öncelikle bu müşterilerin kim olduklarını anlamakla, kimliklerini tespit etmekle işe başlamak gerekiyor. Tanımlamak dediğimiz işte bu kimlik tespitidir.(Kırım,2001)...
Prof. Dr. Arman Kırım’a göre birebir pazarlama tüm stratejilerimizi müşteriden başlayarak oluşturduğumuz, her müşteriyi ayrı ayrı tanıyıp, ayrı ayrı muamele yaptığımız ve bunu yapabilmek için ürünü değil müşteriyi düşündüğümüz bir stratejik anlayış, bir düşünce tarzıdır.(Kırım,2001) Birebir pazarlama kitlesel medyanın...