crm Kategorisi

Temel olarak Müşteri servislerini iyileştirmek ve müşterileri elde tutmak gibi iki ana hedefe ulaşmak için kullanılan CRM çözümlerini uzmanlar üç ayrı gruba ayırıyorlar. Uzmanlar CRM çözümlerini uygulayacak olan şirketlerin öncelikli olarak ihtiyaçlarını ve hangi fonksiyonları kullanmak istediklerini belirlemelerinin, doğru çözüme...
Müşteri İlişkileri Yönetimini (CRM:Customer Relationship Management) müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılması olarak tanımlayabiliriz. Bu eskiden de yapılan bir şeydi. Ama artık bilgiye ulaşmak teknoloji vasıtasıyla çok daha...
Çapraz Satış(Cross Selling): Birbirleriyle ilişkilli ürün ya da hizmetlerin müşteriye satılması. Müşteri Farklılaştırılması (Customer Differentiation): Birebir müşteri startejilerinin uygulanabilmesi için her müşterinin hem davranış biçimi,hem de finansal anlamda firma açısından farklı görülmesi ve uygun aksiyonun alınması. Müşteri Bağlılığı (Customer...
Biliyorsunuz ülkemiz şu anda büyük bir ekonomik bir kriz de bulunuyor. Ve CRM kriz durumunda da uygulayabileceğimiz bir strateji. Bunun üç sebebi var. • Öncelikle müşteri ilişkileri yönetimi bize ucuz büyüme imkânı sağlar. Çünkü birebir pazarlama bireysel müşteriyi daha...