Birebir pazarlama stratejisinin 4 ana öğesi vardır. Bunları, tanımlama, farklılaştırma, etkileşme, kişiselleştirme şeklinde isimlendirebiliriz. Tanımlama Farklı müşterilere farklı muamele yapabilmek için öncelikle bu müşterilerin kim olduklarını anlamakla, kimliklerini tespit etmekle işe başlamak gerekiyor. Tanımlamak dediğimiz işte bu kimlik tespitidir.(Kırım,2001)...