Prof. Dr. Arman Kırım’a göre birebir pazarlama tüm stratejilerimizi müşteriden başlayarak oluşturduğumuz, her müşteriyi ayrı ayrı tanıyıp, ayrı ayrı muamele yaptığımız ve bunu yapabilmek için ürünü değil müşteriyi düşündüğümüz bir stratejik anlayış, bir düşünce tarzıdır.(Kırım,2001) Birebir pazarlama kitlesel medyanın...